Biệt thự Vogue Resort nhanh chóng hoàn thành

Sức nóng từ tiến độ tháng 7 của Vogue Resort Nha Trang

Nhanh chóng bắt tay với dự định ấp ủ chiến lược…
Hình ảnh lễ động thổ dự án Vogue Resort
,

Những bước đầu xây dựng quần thể nghỉ dưỡng Vogue Resort

Ấp ủ mang đến một khu nghỉ dưỡng đạt tầm cỡ…